Есенен килим

Най-старите дървета на земята,намиращи се в будистки храм в Китай ни застилат килим от листа през есента.

0 коментара:

Публикуване на коментар