Градини от приказкитеЗахарни скулптури

Поздрав

На гости на втория етаж


Цветя под ренген

нестандартна фотография на Hugh Turvey на цветя снимани под рентген
жега

На това му викам аз да се разплуеш от жега

Tridacna Squamosa

Тридакна е род големи и гигантски соленоводни миди от семейство Tridacnidae.Достигат изключително големи размери, като при някои представители (Tridacna gigas) масата на отделен индивид може да надмине 200 kg.Начело на колоната