История на снежинките


Водата започва кондензация на повърхността си.Различните форми на снежинките се образуват в зависимост от температурата.
Най–често се срещат снежинки със класическата шестоъгълна форма, но често се срещат и такива с формата на шестоъгълна призма(колонка),
игловидни или по–сложни конформации.Въпреки това идеята, че никои две снежинки не са еднакви е некоректна.
Напълно възможно е, макар и не много вероятно, две снежинки да бъдат визуално идентични, ако средата, в която се формират,
е сходна, тъй като са образувани близо една до друга или просто по случайност.

0 коментара:

Публикуване на коментар